EVANGELIZACE – Pracovní den týmů

Sobota 24. února 2024

Milí přátelé,

opět po roce vás a členy vašich sborů a společenství zveme na konferenci / pracovní setkání se stále aktuálním tématem evangelizace. Konference je určena všem (týmům, staršovstvům i jednotlivcům...), kterým leží na srdci zvěstování evangelia prostřednictvím místních sborů či stanic (viz níže).

Hlavní důraz letošního setkání bude kladen na moderovanou týmovou práci na vaší sborové nebo týmové misijní koncepci (nepůjde tedy jen o teoretické vyučování). Zveme Misijní týmy (MT) nebo jejich zárodky, staršovstva sborů, týmy vedení stanic a skupiny zvažující nebo připravující nový misijní projekt, k této "pracovní sobotě", věnované přípravě dalších kroků vaší evangelizace a misie. Budeme se učit jedni od druhých, vzájemně se inspirovat, a především hledat se svými týmy praktické akční kroky pro další období. Na konferenci jsou vítáni i jednotlivci, kteří zde budou moci sbírat inspiraci pro svá společenství, máte-li však možnost přijet s celým týmem (3–8 lidí), budete mít ze setkání ještě mnohem větší užitek.

Účastníci budou odjíždět…

  • … s jasnější představou, co znamená misijní koncepce sboru a jak ji tvořit nebo koho si k tomu lze pozvat na pomoc,
  • … s akčním plánem pro svůj Misijní tým nebo jeho návrhem pro sbor/staršovstvo, případně s osobním misijním plánem,
  • … s kontakty a propojením s dalšími Misijními týmy – ideálně se zde mohou domluvit na vzájemné spolupráci a inspiraci v rámci určité lokality/regionu.

Registrace účastníků 9.00–9.20.

Zahájení programu v 9.30, ukončení nejpozději do 17.00 h.

Přihlášky posílejte nejpozději do 10. února prostřednictvím online formuláře.

Viz QR kód nebo odkaz zde: https://forms.gle/6FJBa34rTA3n7Mvs9

Účastnický poplatek 420,- Kč/osoba (zahrnuje pronájem prostor a techniky, režijní náklady, občerstvení a také oběd formou studené kuchyně) uhraďte, prosím, současně s odesláním přihlášky na účet RCB č. 1938904339/0800, VS 240224. Do zprávy pro příjemce uveďte "Konference 7Z + Vaše jméno" (v případě hromadné platby za více účastníků uveďte jméno zástupce a úplný seznam účastníků zašlete na 7Z@cb.cz). 

Církev bratrská, Odbor pro zakládání stanic a sborů - 7Z
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!