— Knihy —

Užitečný nástroj, jehož prostřednictvím můžete pomoci lidem na jejich cestě nalézání osobního vztahu s Bohem.

Zajímavý článek se strukturovaným doporučením "misionální" literatury: (Některé z uvedených titulů byly též přeloženy do češtiny.)