Nástroje (CZ): Učednictví

MINISKUPINY PROMĚNY pro 3 a více

V MP3+ jde v podstatě o typ setkávání, které má napomáhat učednickému procesu mezi dvěma až třemi vzájemnými partnery. Oproti klasickým skupinkám mají mini-skupiny potenciál jít hlouběji vzhledem k malému počtu účastníků a být více zacílen. Tomu napomáhají také vykazatelné otázky.

KURZ PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY VE SBORU (D. Novák)

Praktický kurz, který se zabývá klíčovými prvky role vedoucího s cílem připravit nebo zdokonalit ty, kteří ve sboru vedou druhé. Formát: Samostudium a společné setkávání s reflexí.

PRO-růst: UČEDNICKÉ SKUPINKY

Název PRO-růst vyjadřuje nejen důraz na samotný růst účastníka, ale i na růst, který je PRO nějaký účel, pro službu svému okolí. Cílem není růst, ale růst působící následný růst, který způsobí zase další růst. Cílem je život v Kristu (1K 15,22).

PRO-růst je nastaven na různé oblasti, ve kterých může člověk růst: vedení, duchovní růst, misijní styl života, učednictví, život v Duchu svatém...

MISSIONAL MADE SIMPLE

Materiály k učednictví a misijním skupinám v českém jazyce (i několika dalších jazycích).

TRIÁDY - učednické buňky jako prostředek k budování učednické a misijní kultury v církvi

Inspirace ze služby Networku Praha. Stáhnout si můžete příručku pro účastníky a koordinátory (na vyžádání je též k dispozici v anglické verzi) a přehledné představení Triád Tomášem Grulichem na konferenci odboru.

JOZUE: Roční učednický program pro muže

Pomáhat mužům v růstu do zralosti a v objevování Božího povolání, aby i oni mohli být pomocí dalším.    (Ef 4, 13)

Ke stažení níže je příručka kurzu, interaktivní příloha "MAPA" (v xls) a pro přehlednost též otisk (bez interaktivity) této přílohy do pdf.

Církev bratrská, Odbor pro zakládání stanic a sborů - 7Z
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!