Jsme tu pro vás

— MÍSTO SLUŽBY 7Z V RÁMCI CÍRKVE BRATRSKÉ —


MATEŘSKÉ SBORY

Hlavními nositeli duchovní služby v CB jsou místní sbory, proto zakládání sborů stojí a padá na motivaci, podpoře a pověření k této službě z místních sborů. Vyslání k  akládání sborů nemusí být vázáno pouze na jeden mateřský sbor. Je možné, aby se v podpoře zakládání sbory spojovaly například v seniorátech či sousbořích a za určitých okolností i v celé CB. Nicméně službu jednotlivých mateřských sborů vidíme jako zásadní. Cílem 7Z je proto posílení místních sborů ve službě zakládání nových společenství. Svoji roli nechápeme jako řídící, ale jako koordinační a podpůrnou. Nepreferujeme jeden konkrétní model zakládání sborů, stanic či misijních skupin. Uvědomujeme si, že různá místa potřebují různé přístupy a hájíme různost obdarování, nicméně hledáme funkční modely soudobého zakládání jako povzbuzení a příklad pro další místní společenství.

ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ A OBNOVA

Zakládání sborů, obnovu sborů či misijní budování větších sborů nechápeme jako konkurenci, ale naopak jako vzájemně propojené a inovativní eklesiologické a misiologické laboratoře. Naším společným cílem je zdravá misijní církev a šíření evangelia v naší zemi a chceme dané oblasti cílevědomě propojovat nezávisle na tom, zda se bude ve výsledku jednat o misijní skupiny, stanice nebo sbory. Naším cílem jsou zdravá a misijní společenství sdílející učednický a misijní životní styl.

Církev bratrská, Odbor pro zakládání stanic a sborů - 7Z
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!