Mateřské sbory v církvi:   2. Založení

20.01.2022

Petr Dvořáček

Mateřské sbory, které dokážou být skutečně mateřské, nikoli macešské, jsou velmi důležité pro celý proces vzniku nového zdravého sboru. Proto se chci i v tomto článku věnovat právě tématu mateřských sborů. Navazuji tak na první článek věnovaný "přípravné fázi" a tentokrát bych téma rád posunul k fázi vlastního založení nové práce.

Při každém zakládání je klíčový hlavní vedoucí, tým a vize. Pokud toto máme, je dobré sledovat i další okolnosti:

 1. Je třeba, aby lidé dobře rozuměli biblickému opodstatnění zakládat nové sbory. Jak zakládající tým, tak i členové mateřského sboru (Mt 28, 19 - 20; Sk 16, 12; Tt 1, 5; Ř 15, 19). V církvi chceme dělat věci, které vnímáme jako Boží povolání, nejen jako dobrý nápad, který funguje. Je třeba vyučovat, kázat, věnovat tématu založení celý sborový víkend nebo den. Usilovat o sjednocený pohled, bořit předsudky, trpělivě vysvětlovat...
 2. Pomoci týmu zakládání, aby se vyvaroval nezdravých motivů, falešných povolání, aroganci, přemýšlení "my a oni" nebo náladám, že budujeme něco lepšího, Bohu věrnějšího.
 3. Pomoci stanovit dostatečně velkou vizi pro Boží království. Pokud je vize malá, nebude mateřský sbor rozumět tomu, proč se nový sbor zakládá a také členové zakládacího týmu mohou při prvních nesnázích ztratit motivaci.
 4. Musí jít o vizi pro Boží království, nejen pro sbor, církev nebo město.
 5. Za vedoucím a jeho zakládajícím týmem by ideálně mělo stát staršovstvo mateřského sboru jednotně a jednoznačně. Samo vědomí, že moje služba je s vděčností podporována, je pro tým a vedoucího ohromnou oporou. Je dobré srozumitelně a opakovaně tuto podporu komunikovat celému sboru.
 6. Staršovstvo mateřského sboru společně se zakládajícím týmem sestaví "cestovní mapu", což je vlastně plán klíčových kroků vedoucí k založení nové práce.
 7. Dobře komunikovat očekávání a představy týmu i staršovstva a případně sepsat společnou dohodu, která formuluje postoje k otázkám vedení, služeb, přechodů členů, financí, majetku, spolupráce, společných akcí, aktivit atd.
 8. Je dobré hlídat, jestli skutečně vytváříme cestu pro založení, nebo nějakým rozhodnutím stavíme zbytečné překážky (formální, organizační, finanční, aj.)
 9. Organizovat modlitební a sdílecí setkání, kde lidé spolu hledají cestu a kde společně předkládají Bohu svou společnou budoucnost.
 10. Mateřský sbor má obvykle své vlastní prostory, vybavení, finanční stabilitu (ne vždy ji musí mít), což umožňuje praktickou podporu, jako je zapůjčení techniky, finanční dar pro nákup potřebného vybavení pro misijní aktivity, využití odložené starší techniky, která je dostatečná při zakládání atd.
 11. Mateřský sbor může být velkou finanční podporou v prvních 2 - 3 letech, kdy nový tým nemá prostředky na zaplacení pracovníka ani třeba na částečný úvazek. Po 2 - 3 letech tomu ale už bývá jinak. Investice do startu je velkou službou!
 12. Přínosem je nabídka koučování vedoucího zakládání někým z vedení mateřského sboru. Velmi dobré jsou externí mimosborové vazby, ale nabídka od vedení mateřského sboru je nenahraditelná.
 13. V počátcích zakládání je důležitým úkolem vedoucích pomoci mateřskému sboru udržet vizi a ustát změny tak, aby chtěl sbor příště opět zakládat. Mateřský sbor prožívá něco jako "šestinedělí". V tomto období potřebuje nabrat sílu.

Do toho samozřejmě přichází spousta nepředvídatelných okolností, neočekávaných vlivů a komplikovaných vztahů. Přesto všechno je to krásné povolání, které vede k naplnění Velkého poslání, přebírání zodpovědnosti za nesení evangelia, k růstu do zralosti, budování církve, a tak oslavení Božího jména. 

Pro co víc lze žít?

Církev bratrská, Odbor pro zakládání stanic a sborů - 7Z
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!