Ohlédnutí za konferencí o zakládání sborů

04.03.2019

Přes čtyřicet zájemců o oblast zakládání nových společenství se v sobotu 9. února sešlo v pardubické Arše na konferenci pořádané Odborem pro zakládání stanic a sborů. Hned v úvodu jsme si pohledem do historie připomenuli, že misie prostřednictvím zakládání sborů a místních společenství je něčím, co bylo Církvi bratrské od jejího vzniku bytostně vlastní. V jejích počátcích, jen v letech 1880-1905, vzniklo už 23 sborů a 60 stanic. Zajímavé bylo také připomenutí skutečnosti, že 90% z celkového početního růstu Církve bratrské v posledních 25 letech (1994-2018) se uskutečnilo prostřednictvím nově založených sborů či stanic a jejich sborů mateřských - vysílajících.

Z minulosti jsme se pak přenesli do současné reality a ve skupinách prováděli sondu do našich vlastních potřeb v této oblasti. Další semináře byly opět prokládány zajímavými skupinovými nebo společnými diskuzemi, k jejichž výstupům bude odbor přihlížet při plánování své další služby. Hovořili jsme o tom, jak začít, jak předávat misijní a učednický životní styl, jak budovat vedoucí a vytvářet ve sborech prostředí pro zakládání nových společenství.

Na závěr jsme pak více diskutovali o vizi, hodnotách a nabídce odboru, o sedmi oblastech (tzv. "7Z"), v nichž bychom rádi proces zakládání nových misijních společenství podpořili. (Přehled 7Z lze nalézt na Facebooku odboru "novésbory.cb.cz", budeme se k nim také na různých církevních fórech vracet.)

Jak hodnotili přínos konference její účastníci? Zde je několik reakcí: "Povzbudivý a motivační čas - přesně do situace v našem sboru." "Povzbuzení do další práce." "Povzbuzení, že to jde a že je pro to (v CB) podpora." "Navázání kontaktů, sdílení osobních zkušeností, setkání s inspirativními lidmi." "Poskytla nám praktické rady a tipy, které byly ze života ostatních, tedy nejednalo se jen o suchou teorii. Navíc hodnotím velmi kladně to, že byl během přestávek a jídla prostor k dalšímu čerpání. Bylo užitečné si uvědomit, že zakládání sborů je v DNA CB."

Při odjezdu do našich domovů a sborů nás vyprovázela-stále aktuální-slova Aloise Adlofa z roku 1905, z doby, kdy naše církev prožívala období povzbudivého růstu: "Co vykonáno, je nesmírně málo v poměru k tomu, co vykonati zbývá. Ještě jsme nenaplnili evangeliem celou naši vlast a národ. Ještě také nejsme uceleni dost uvnitř. Ještě nejsme si všichni vědomi velikých svých cílů." Naší touhou zůstává, aby ovoce této konference i další služba odboru navázaly na Boží práci vykonanou skrze naše předchůdce a přispěly svým dílem k tomu "co vykonati zbývá", k Boží slávě. 

(Aleš Kratochvíl, pro časopis Brána)

Církev bratrská, Odbor pro zakládání stanic a sborů - 7Z
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!