Specifika misijní skupiny

04.09.2020

Malá ochutnávka z materiálů o misijních skupinách, které připravujeme v češtině: 

SPECIFIKA MISIJNÍ SKUPINY

Z angl. orig. Missional Community Specifics, autor Todd Morr (Missional Made Simple) Přeloženo a použito se svolením autora pro 7Z - Odbor pro zakládání stanic a sborů při Radě CB

VIZE:

Evangelium. Rodinný charakter. Misie.

Vše, co jako misijní skupina děláme, má být založeno na hodnotách Evangelia, Rodiny a Misie. Tyto hodnoty určují důvody ("proč"), obsah ("co"), místo ("kde") i způsob ("jak") naší služby.

VELIKOST:

 • 6-14 dospělých členů + nevěřící. Když skupina dosáhne počtu 12-14 dospělých, je čas k jejímu rozdělení, obzvláště když je v ní navíc zapojeno hodně dětí.
 • Když je menší, nejde ještě o opravdovou komunitu.
 • Když je větší, je už těžké obsáhnout všechny její členy.
 • Jádro 4-8 lidí, kteří jsou zodpovědní za život skupiny.

DYNAMIKA VZTAHŮ:

3 vrstvy vztahů - jádro, mladí křesťané, nekřesťané.

Obvykle to znamená zhruba 4-8 lidí v jádru, 4-8 mladých spolupracujících křesťanů a 10-15 nekřesťanů, kteří jsou v "misijním hledáčku" skupiny - skupina vnímá své povolání k tomu, aby tyto lidi milovala a sdílela s nimi evangelium.

GEOGRAFICKÁ BLÍZKOST:

Ideální je, když jsou všichni členové skupiny od sebe vzdáleni maximálně do 10-15 minut chůze nebo jízdy MHD či autem. Snažte se, abyste si byli místně co nejblíže nebo abyste alespoň měli mezi sebou další silné vazby. Pokud lidé nebydlí dostatečně blízko sebe, je velmi nepravděpodobné, že budou spolu spontánně sdílet svůj každodenní život.

Misijní skupina může dobře fungovat jako "Rodina s posláním" i tehdy, pokud jsou mezi jejími členy jiné silné vzájemné vazby, přirozené vztahy nebo společné trávení času při pracovních či zájmových aktivitách. Může to být například skupina hudebníků, sportovců, lékařů a sester ve stejné nemocnici, skupina rodin s dětmi ve stejné škole nebo stejném sportovním klubu.

DOBA TRVÁNÍ A VZÁJEMNÉHO ZÁVAZKU:

Misijní skupiny se obvykle dávají dohromady na jeden rok, na tuto dobu se také jejich členové zavážou ke společnému životu a blízkým vzájemným vztahům.

Na konci tohoto roku se skupiny obvykle nerozpustí, ale nějakým způsobem se při početním nárůstu dělí, přeskupí, reformují. Závazek na jeden rok se bere jako běžný životní cyklus skupiny, po němž dochází k poodstoupení a zhodnocení uplynulého období, získání zpětné vazby a k pokračování do nového roku s čerstvou či obnovenou vizí.

ČETNOST:

V běžném týdnu můžou mít členové skupiny 4-5 různých příležitostí k setkání. Někdy se může setkat jen pár lidí, jindy více. Některé příležitosti mohou být jen pro ženy, jiné pro muže. Misijní skupina znamená sdílený život, a to bude zahrnovat mnoho různých věcí a rozmanité druhy vztahů v různých časech a na různých místech. Níže je několik příkladů těchto míst setkávání, určitě vás napadne mnoho dalších:

 • Nedělní setkání, bohoslužba
 • Společné večeře a setkání skupiny v týdnu
 • Skupinky DNA pro muže a ženy
 • Rodina k sobě pozve na oběd nebo večeři někoho, kdo je sám nebo se domluví na společné jídlo s druhu rodinou
 • Grilování se dvěma páry z misijní skupiny a dvěma nekřesťanskými páry z práce nebo ze sousedství
 • Společný výlet se všemi nebo některými členy skupiny a s nevěřícími přáteli
 • Sportovní aktivity s některými členy skupiny a dalšími přáteli
 • Hlídání dětí
 • Filmový večer nebo večer společenských her se členy skupiny
 • Praktická pomoc nebo nákup někomu, kdo je nemocný, sám nebo v nouzi, stěhuje se, přišel o zaměstnání...
 • Povzbuzování se navzájem nebo projevování zájmu prostřednictvím pravidelných zpráv (SMS, Messenger, WhatsApp...)mezi jednotlivci, skupinkou DNA nebo celou misijní skupinou

PLÁNOVÁNÍ:

Vytvořte si rámcový plán na celý rok a potom plánujte podrobněji vždy na 30 dní dopředu. Neustále pak mějte tento plán před očima a hovořte o něm. (Viz příklad: "30-tidenní plán pro misijní skupinu".)

V případě potřeby tento plán upravte a zohledněte v něm určitá roční nebo životní období. Tato období mohou mít vliv na časovou kapacitu nebo dostupnost lidí, ale mohou také otevírat další misijní příležitosti spojené s různými svátky, začátkem nového školního nebo kalendářního roku apod.

ZAMĚŘENÍ VAŠÍ MISIE (CÍLOVÁ SKUPINA):

Sedněte si se všemi pravidelnými účastníky služby vaší skupiny a sepište si jména všech nekřesťanů, se kterými Bůh každému z vás dal přirozené vztahy - vašich sousedů, spolupracovníků, spolužáků, přátel a známých z různých zájmových skupin, známých z hřiště nebo pískoviště, rodičů spolužáků nebo kamarádů vašich dětí apod. Obvykle dáte dohromady minimálně 40-60 lidí. Poté se modlete a pod vedením Ducha vyberte z této větší skupiny 10-15 lidí, o nichž budete přesvědčeni, že mohou být "dobrou půdou". Takoví lidé jsou obvykle otevřenější k rozhovorům, vzájemným vztahům a k přemýšlení o duchovních věcech. Jsou to lidé, které vám Duch svatý opakovaně klade na srdce a na mysl. Prioritou v životě vaší misijní skupiny bude milovat těchto 10-15 lidí a věnovat se jim.(Viz též "5 základních prvků efektivní misie".)

DALŠÍ VĚCI KE ZVÁŽENÍ (KTERÉ JE DOBRÉ VZÍT V ÚVAHU, NÁMĚTY, PODNĚTY):

· Vícegenerační: Prostředí misijních skupin, které nejsou rozděleny podle věku, ale zahrnují více generací, může mít velký pozitivní vliv na duchovní růst jejich členů. Různé generace se potřebují mezi sebou mnohými věcmi, pohledy a zkušenostmi navzájem obohacovat a povzbuzovat.

 • Sdílené vedení jádrového týmu. Zohledněte obdarování, osobnost, dospělost a zkušenosti každého člena týmu. Využijte darů každého z vás, nadšení pro různé věci i možnosti získávat pohled na věci z různé perspektivy. Pro misijní skupinu je důležité, aby ji vedl tým, a ne jen jeden nebo dva lidé. Silný vedoucí tým dodává skupině větší sílu, kapacitu ke službě, rozmanitost a větší vliv díky tomu, že se lidé mohou vzájemně doplňovat. Sdílené vedení napomůže větší efektivitě a udržitelnosti vašeho komunitního života v každé jeho oblasti. To se může týkat poskytování pohostinnosti, organizace setkání a akcí, vyučování, pastorace, komunikace i plánování.
 • Komunikace: Zjistěte, jaká forma komunikace bude ve vaší skupině nejlépe fungovat, co budou její členové nejpravděpodobněji číst a na co budou reagovat. Může to být Facebook, e-mail, Messenger, WhatsApp nebo jiné chaty a prostředky skupinové komunikace. Pověřte jednoho člověka z vašeho vedoucího týmu pravidelnou týdenní komunikací s celou skupinou. Za několik měsíců se pak může vystřídat zase s někým dalším. Posílání pravidelných zpráv a připomínek je v kultuře, kde jsou lidé časově velmi zaneprázdnění a přesyceni informacemi, naprosto klíčové.
 • Malé děti: Spolupráce při výchově dětí v misijní skupině je velmi silná zkušenost. Na duchovní a sociální růst dětí může tak mít pozitivní vliv více dospělých lidí. Společenství, které spolu žije jako rodina se společným posláním může dětem poskytnout skvělý příklad vzájemné lásky, péče, štědrosti, pohostinnosti a mnoha dalších aspektů života na základě evangelia. Je to společenství učedníků, které pomůže i z našich dětí vychovat dospělé učedníky Pána Ježíše!
 • Dospívající mládež: Zde bude záležet na tom, zda má váš sbor službu mládeži a jakou formu táto služba má. Pokud je tam dobrá mládež, potom se bude dobře doplňovat se zkušenostmi, kterou budou teenageři získávat ve vaší misijní skupině. Pokud je tam mládež velmi malá nebo tato sborová služba není příliš silná, pak bude misijní skupina uvažovat o tom, jak může doplnit, co se mládežníkům v celosborové službě nedostává a sama pro ně vytvořit co nejlepší prostředí pro růst a získávání duchovních zkušeností. Může to být například prostřednictvím mentorských DNA skupinek, kde se tři nebo čtyři teenageři scházejí s dospělým mentorem. Mohou to být další společná setkání pro mládež, která budou v tomto jedinečném období jejich dospívání naplňovat jejich potřebu přátelství a vzájemných vztahů. Musíme jim pomoci rozumět tomu, že jsou spolu s námi církví a že mají velikou hodnotu. Musí být bráni jako součást misijní skupiny podobně jako kterýkoli dospělý. Stejně jako v případě dětí může pro ně být ohromným přínosem společný vliv většího počtu dospělých v misijní skupině na jejich život.
 • Střídání domácností: I v této praktické oblasti potřebuje společenství fungovat jako dobrá rodina. Znamená to, že každý, kdo k tomu má ve svém domě nebo bytě podmínky, se bude podílet na pořádání různých domácích setkání, aktivit, společného jídla apod. Je to velmi důležité, aby se zabránilo tomu, že někteří lidé ponesou neúměrně velké břemeno a pak jako hostitelé vyhoří. Dalším záměrem tohoto střídání je pomoci každému člověku nebo páru růst v oblasti pohostinnosti, což je důležitá vlastnost dospělého učedníka.
 • Společné jídlo: Buďte tvořiví a pružní. Někdy to udělejte prosté. Jindy připravte větší a slavnostnější jídlo jako hlavní bod večera a pořádně si jej spolu užijte. Při přípravě a organizaci opět fungujte jako dobrá rodina, očekávejte, že se každý nějak zapojí a společně pak pomozte také vše poklidit. Pokud s vámi bude více malých dětí, dobře předem promyslete, jak je zvládnete všechny nakrmit a obstarat tak, aby vám to nezabralo celý večer a měli jste prostor i na další věci.
Církev bratrská, Odbor pro zakládání stanic a sborů - 7Z
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!